• Вашата кошница е празна!

лв. Лев
Български

Птицезащитни устройства

Птицезащитни устройства


Нашата фирма започна производството на нов модел птицезащитни устройства против кацанена птици . Новото изделие носи название ПЗУ-S. Индекс S в наименованието e поставен съобразно първата буква на английската дума "spike", което означава "шип", "острие". Смисъла е заложен в наименованието на модела и отразява неговото функционално предназначение – предотвратява възможността за кацане на птици на нежелани места (например, върху стълба от ЕЛ над носителна изолаторна верига с изолатори тип ПС-120 ,ПС-160). Тук е мястото да се отбележи , че независимо от "острото" наименование , изделията са  абсолютно безопасни за птиците! Този факт се подвърждава от проведените изпитания от специалисти. Птицезащитните устройства се отличават значително от съществуващите аналози на пазара и имат следните характеристики:

 1.  Работната част на птицезащитното устройство е изпълнена изцяло от електроизолационен материал, който съответства на приетите стандарти.
 2.  Вариантите за монтажа на ПЗУ-S са много, в зависимост от местата за предполагаем монтаж (конзоли на стълбове на ЕЛ, портали и колони на ОРУ в подстанции, части от стълбове на ЕЛ и др). Конструкцията на скобата позволява да извършите монтажа на птицезащитното устройство на всички възможни места .
 3. В крайщата на елестичните елементи са разположени сферични накрайници отговарящи за безопастността на птиците от травми .
 4. При интерес от Ваша страна , моля контактувайте с оторизирания представител на производителя за България, Сърбия, Македония, Албания, Косово и Черна гора- фирма Кобра 01 ООД Монтаж и експлоатация на птицезащитните

устройства


1. Устройствата ПЗУ 6-24 кV и техните модификации са предназначени за защита на птици с различни размери от поразяване с електрически ток на въздушните електропроводи с напрежение 6-24 кV. ПЗУ се монтира на подпорни изолатори тип ИНК 20 и силиконови подпорни изолатори със странично прикрепване на проводника.


2.Като допълнителен положителен ефект се явява защитата на подпорните изолатори от вредното влияние на преките слънчеви лъчи, промишлени замърсявани, мъгли и агресивното действие на птичите изпражнения. Всичко това оказва благоприятно влияние за намаляване аварийните изключвания на въздушните ел.проводи и увеличава срока на годност /експлоатация/ на ел.техническата арматура.
ПЗУ 6-24 kV е предназначено за защита на птиците за поразяване от ел.ток и се използва на носителни стълбове. Представлява сборно устройство състоящо се от две части – горен и долен елемент. Горният елемент притежава надеждна ключалка, обезпечаваща надеждно съединяване с долния елемент.

Устройството се комплектова с кабелни превръзки /свински опашки/ и са предназначени за закрепване на съединените горен и долен елемент към проводниците и изолатора. Характеристиките на кабелните превръзки са идентични с характеристиките на самите ПЗУ по отношение на устойчивост на UV-лъчение.

Наличието на два канала на опорните пластини на ПЗУ позволява осъществяването на допълнително прикрепване на устройството с кабелни превръзки за по-голяма надеждност на фиксацията.ПЗУ са изработени от материал, който има модифициращи добавки придаващи на устройството самогасителни свойства при горене, при това се спазват всички изисквания на стандарта по отношение на пожарната безопасност. Настоящото устройство се използва на въздушни линии, разположени на обекти с повишена пожарна опасност.

Устройството изпълнява ролята на изолационен материал, изключващ възможността за късо съединение между тоководещите части на ел.провода и конзолите. При кацане на всякакви птици върху подпорния изолатор, конзолата или проводника е невъзможно да се осъществи контакт между проводника и конзолата, тъй като конструкцията, габаритите и изолационните свойства на материала, от който са изготвени ПЗУ напълно ограничава това.
Конструкцията и материала, от който са изработени ПЗУ:

- позволяват да се извършва преглед на ел.провода от разстояние /от земята/;

- дават възможност без демонтиране на устройството при завъртане на изделието встрани от надлъжната ос да се осъществи пълноценен оглед на целостта на изолатора и надеждността на връзката на проводника към изолатора;

- предотвратява натрупване на лед, сняг, вода и прах и птичи изпражнения, както на ПЗУ, така и под него;

- материала позволява експлоатация на изделието в продължение на 45 години;


Технически характеристики:

- Електрическо съпротивление на изолацията в МОм – 20 МОм;

- температурен диапазон за експлоатация на ПЗУ в градуси от - 60 о С до + 120 о С;

- габаритни размери – дължина/широчина/височина в мм – 1420/151/135 мм;

- температура на обкръжаваща среща при монтаж на изделията в градуси от не по-малко от 15 о С;

- относителна влажност на въздуха при температура 20 о С - 98%;

- електрическа устойчивост на изолацията – от 12 до 22 кV;

- маса на изделието – 0,45 кг.

- гаранционен срок на експлоатация от момента на продажба – 18 месеца;


Спецификации 1. Устройството е предназначено за непрекъсната работа
 2. Оперативни елементи на устройството са изработени от изолационни материали
 3. Климатично UHL изпълнение 1
 4. Устойчивост на натоварвания от вятър - до и включително на Област VII
 5. Устойчивост на суграшица товар - до и включително на Област VII
 6. напрежение клас - до 10 kV
 7. Тегло монтаж - не повече от 1 кг.


ИЗИСКВАНИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ,

МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ1. Изправни без механически повреди ПЗУ се монтират, демонтират и обслужват само върху ел.преносни мрежи с изключено напрежение.


2. До работа с ПЗУ се допуска персонал имащ допуск за работа по обслужване с ел.установки с напрежение над 1000 V.


3. Монтажа и експлоатация на ПЗУ се извършва в съответствие с изискванията на правилата по охрана на труда /правилата за безопасност/ по експлоатация на ел.установки с напрежение над 1000 V.

3. Монтаж и експлоатация:

За монтаж на ПЗУ върху подпорни /носещи/ изолатори се използват 2 елемента – горен и долен, като последователността на монтаж е следната:


първо се поставят елементите един в друг – горния в долния;
второ - 
съвместява се ключалката на долната част с отвора на горната част;

трето – натискане с усилие до щракване. Преди сглобяването е необходимо монтажника да се увери, че между долната и горната част няма странични предмети – кал, сняг,лед и др. Сглобеното изделие се поставя върху изолатора и проводника. ПЗУ се фиксира върху изолатора с пластмасови превръзки в предвидените за целта места. В комплекта на ПЗУ влизат и пластмасовите превръзки за закрепване на стария модел ПЗУ, а в новия вариант кабелните превръзки са заменени с фиксатори (фиксиращи щипки), които позволяват лесен демонтаж и повторен монтаж на самите ПЗУ.Монтажът и демонтажът се извършват съгласно допълнението към инстукцията, което е дадено в края на тази инструкция. В някои случаи може да се наложи увеличаване дължината на гофрираната част на ПЗУ. Това се получава чрез отрязване на горния и долния елемент на устройството и наставяне дължината на гофрираната част, като се съединяват с кабелнапревръзка.4. Производителя и доставчика не носят гаранционна отговорност в следните случаи:


    - свързване на горната и долната част ако между елементите е попаднал страничен     предмет – боклук, кал, сняг и т.н.

    - монтажа на изделието е извършен в условия под допустимия температурен праг – под     15 о С.

    - монтажа на ПЗУ е изпълнен върху непредвидени за целта подпорни изолатори.

    - използване на кабелни превръзки с различен размер и качество, от доставените в     комплекта.

    - излизане от строя на устройството вследствие на авария на ел.провода, скъсване на     проводника, падане на стълбовете и разрушаване на изолатора.

    - повреждане вследствие на нагряване над 120 о С.ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ


Устройствата са опаковани в картонени кутии и полиетиленови пликове. Опаковката осигурява запазване на ПЗУ при транспорт и съхранение.


ПЗУ се съхранява в помещение изключващи възможността за механични повреди и на разстояние не по-малко от 1 метър от отоплителни и нагревателни уреди.


  Поддръжка по време на работа


  Устройствата се наблюдават с бинокъл и при необходимост може да се заменят повредени закрепващи устройства . Тези операции се извършват като планови - превантивни ремонти.


  Защита на околната среда


  1. За изхвърляне на нередовни устройства, опаковката е направена в съответствие с изискванията за този вид отпадъци.

  2. Не се допуска изгаряне на излезлите от употреба устройства.

   Свържете се с производителя


   Фирма КОБРА01 ООД

   info@cobra01.bg
   Няма добавени продукти в тази категория.