I. ПРАВИЛА

1.Настоящият текст съдържа Общи условия за пазаруване в сайта  WWW.COBRA01.BG, собственост на КОБРА01 ЕООД, ЕИК 130935057.Преди да купи стоката, КЛИЕНТА е длъжен да прочете Общите условия. С натискане на бутона „ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, той се съгласява с посочените условия и сключва ДОГОВОР за продажба от разстояние.

2. Всички предоставени данни от КЛИЕНТА се съхраняват на сървъра на сайта и се използват единствено и само за нуждите на ТЪРГОВЕЦА за доставка.

3. След натискане на бутона „ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” , КЛИЕНТА се съгласява с покупката на стоката. При липса на някой от поръчаните продукти, Cobra01.bg  уведомява клиента, като липсващата стока може да бъде заменена с друга  или да бъде премахната от поръчката на КЛИЕНТА.

II. ДОСТАВКА


1. При заплащане на транспортните разходи на пратката от КЛИЕНТА към Electronicom.bg, Electronicom.bg е длъжен да изпрати пратката в посочените срокове за Доставка. 

2. При доставката на пратката, КЛИЕНТА е длъжен да прегледа стоката и при констатирани щети или липси да информира незабавно Кобра01 ООД. В случай на щети възникнали в следствие на транспорта, клиента следва да предяви претенция към куриера за настъпило застрахователно събитие. Повредите се установяват чрез протокол предоставен от Куриера. В случай, че възникналите щети не са констатирани при доставката на стоката,Кобра01 ООД и Клиента не могат да претендират за възстановяване на щетите и те остават за сметка на Клиента.  

3. При забавяне на пратката Кобра01 ООД не носи отговорност в случай, че стоката е изпратена според определените условия за Доставка.

4. Когато доставената стока не съответства на заявената от КЛИЕНТА такава, КЛИЕНТА трябва да заяви желание за замяна на доставената му стока в срок от 24 часа от получаването й. Разхода за връщане на стоката е за сметка на Кобра01 ООД, като КЛИЕНТА е длъжен да изпрати стоката с куриерската компания посочена от Кобра01 ООД.

5. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Кобра01 ООД има правото да откаже изпълнение на поръчката.

III. ПРАВО ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

По ЗЗП чл.47, т.4 и изменението му влязло в сила от 23.07.2014г.имате право да се откажете от настоящия договор, с посочвате причини за това, в срок 14 дни считано от датата на получаване на стоката.  Ако този период изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден.

За да упражните правото си на отказ, трябва недвусмислено да информирате Кобра 01 ООД   за решението си да се откажете от покупката. Декларация свободен текст за отказ от договора можете да ни изпратите на електронната ни поща info@cobra01.bg  или да ни информирате по телефона, като стоките от покупката трябва да бъдат върнати на адрес София, ул. Проф. Д-р Д. Атанасов 15, ет. 2 ап. 3 със запазена оригинална опаковка и изправно състояние, неизползвани, с оставени на местата им етикети. В пратката трябва да бъде приложена декларация за връщане свободен текст с посочени данни на КУПУВАЧА – име, адрес, телефон и наименования на стоката, както и документа за продажба с прикачен касов бон.  В случай, че документа за продажба и касовия бон не са проложени в пратката, Кобра01 ООД си запазва правото да не възстанови сумата за върнатата стока на КЛИЕНТА. Разходите по връщане на стоката са за сметка на КЛИЕНТА.

Кобра01 ООД ще Ви върне заплатената сума в срок от 7 дни от получаването на уведомлението за отказ. Възстановяването не включва сумите за доставка, които сте платили, когато сте направили своята покупка. 

Внимание!
Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.

IV. ЦЕНИ

Посочените цени са в лева с включен ДДС и не включват цената за транспорт. Кобра01 ООД си запазва правото да променя цените в сайта без да уведомява клиентите.
Посочените са валидни за Кобра01 ООД , всички физическите магазини на Кобра01 ООД и всички франчайз магазини на Кобра01 ООД.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1. КЛИЕНТЪТ може да разглежда и поръчва обявените стоки на онлайн магазина Кобра01 ООД и да преглежда направените си поръчки при регистрация в сайта.

2. КЛИЕНТЪТ е длъжен да опазва своето потребителско име и парола за достъп в магазина Кобра01 ООД.

3. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати сумата по направената поръчка в Кобра01 ООД по банков път до 48 часа след потвърждението й или при получаване посредством наложен платеж. Ако в рамките на посочения срок не получим плащане  за стоката, Кобра01 ООД не гарантира наличността на заявените продукти и/или си запазва правото да откаже пратката.

4. КЛИЕНТЪТ има право да изисква допълнителна информация или документация за продуктите, като тя следва да бъде изискана чрез изпращане на мейл до info@cobra01.bg

5. КЛИЕНТЪТ няма правото да откаже потвърдена поръчка ако тя вече е предадена на куриера. В този случай влизат в сила условията за Връщане и Замяна.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Кобра01 ООД има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато той ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Кобра01 ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. 

2. След получаване на плащането Кобра01 ООД се задължава да изпрати на КЛИЕНТА заявената от него стока, като тя преминава автоматично в собственост на КЛИЕНТА.

3. Кобра01 ООД се задължава да изпрати на КЛИЕНТА  стоката в техническа изправност и добър външен вид и опаковка. 

4. Кобра01 ООД има право да събира и използва само за нуждите на сайта информация отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани или пазаруват като ГОСТ.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ


Кобра01 ООД гарантира конфиденциалността на предоставените от КЛИЕНТА данни в сайта и се задължава да не ги предоставя на трети лица с изключение при поискване от законодателните органи на Република България.