Кабелна арматура е съвкупност от различни компоненти и аксесоари, използвани за инсталация, защита и поддръжка на електрически и комуникационни кабели. Това включва различни видове свързващи елементи, защитни кожухи, гилзи, тръби, спойки и други аксесоари.