Птицезащитни устройства се използват, за да предотвратят птици да нанасят щети на сгради, структури, селскостопански култури или други обекти. Те имат за цел да отблъскат птиците или да им пречат да се заселват и причиняват повреди.