Токови клеми, известни още като електрически клеми, са устройства, които се използват за свързване и фиксиране на проводниците в електрически инсталации или устройства. Те осигуряват сигурна и надеждна връзка между проводниците, като същевременно ги защитават от окисление и разхлабване.