Кабелните съединители са устройства, които се използват за свързване на два или повече кабела заедно. Те осигуряват здрава и сигурна връзка, която позволява пренос на сигнал или електрическа енергия без загуби и смущения. Кабелните съединители могат да бъдат използвани в различни области, като електроника, електротехника, телекомуникации и други.