Кабелните накрайници са компоненти, които се използват за свързване на края на електрически или комуникационни кабели. Те осигуряват електрическа връзка и защита на кабелите, като предпазват голите проводници от окисление, влага, прах и други външни фактори.